Corona crisis: onze belofte aan onze patiënten en verwijzers

Corona crisis: onze belofte aan onze patiënten en verwijzers

16 maart 2020

De gezondheid van onze medewerkers, klanten en iedereen met wie wij samenwerken is onze topprioriteit. Je kunt er daarom op vertrouwen dat wij alles doen om verspreiding van het corona virus te voorkomen. Daarom houden wij ons in ieder geval aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Wij houden die richtlijnen scherp in de gaten en passen ons protocol aan waar dat nodig is om een veilige en gezonde omgeving te bieden aan onze medewerkers en iedereen die met ons te maken heeft.

Wij zijn open voor noodzakelijke zorg en reguliere zorg zonder fysiek contact

Wij zijn open voor noodzakelijke zorg. Dat is zorg die ertoe leidt dat onze klanten gebruik kunnen maken van een adequaat, functionerend hulpmiddel, waarmee zij over de noodzakelijke mobiliteit beschikken. Wij leveren ook noodzakelijke zorg aan mensen die nog geen hulpmiddel hebben en daar wel van afhankelijk worden. Wij houden ons daarbij aan de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in dit nieuwsbericht en in het protocol van een eventuele instelling waarmee wij samenwerken. Waar dit leidt tot tegenstrijdige richtlijnen voor onze medewerkers overleggen we graag met jou of de verwijzer over een passende oplossing.

Wij stemmen waar dat nodig is graag af met de verwijzers van ziekenhuizen, revalidatiecentra en overige zorgaanbieders wat wel en niet onder deze noodzakelijke zorg valt.

> Globale richtlijn voor noodzakelijke zorg (pdf)

Wat wij van onze medewerkers vragen

Wij vragen van onze medewerkers om preventieve maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid op te volgen. Dat betekent:

 • Geen handen schudden
 • Regelmatig handen wassen en desinfecteren
 • Afstand houden tot elkaar
 • Niet aan het werk bij gezondheidsklachten, al zodra ze verkouden zijn
 • Zoveel mogelijk thuiswerken en online overleggen
 • Goed op de hoogte blijven van de voorschriften die wij geven in verband met de corona crisis
 • Niet naar externe bijeenkomsten met meer dan vijf aanwezigen
 • Niet naar het buitenland gaan

Wat wij van klanten vragen en iedereen die contact met onze medewerkers heeft

Wij vragen van onze klanten om vóór bezoek aan onze vestiging altijd een afspraak te maken.

Wij vragen van iedereen die ons bezoekt dat hij of zij de hygiënevoorschriften van het RIVM in acht neemt. Dat betekent:

 • groeten zonder aanraken
 • regelmatig handen wassen
 • niezen in de binnenkant van de ellenboog
 • gebruiken van papieren zakdoekjes

Wij vragen ook van onze klanten om met maar één begeleider naar een afspraak te komen.

Daarnaast vragen wij van iedereen die voor een afspraak komt en gezondheidsklachten heeft - zoals neusverkoudheid, niezen, hoesten, koorts of keelpijn – om diens afspraak te verzetten. Ook als je samenwoont met iemand die gezondheidsklachten heeft of in contact bent geweest met een corona patiënt dan vragen wij je contact met onze medewerkers te vermijden. Bovendien geldt: als je recent in het buitenland bent geweest, vragen wij je om onze vestigingen niet te bezoeken en contact met onze medewerkers te vermijden.

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op met één van onze vestigingen via het telefoonnummer van die vestiging. In geval je zelf zorgaanbieder bent met wie wij samenwerken, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.