Mijn naaste is overleden, wat moet ik doen?

Geef aan de desbetreffende vestiging door dat en wanneer je naaste is overleden. De voorziening van je naaste mag je bij ons inleveren. Van sommige hulpmiddelen kunnen we onderdelen hergebruiken of ze gaan naar een goed doel. Bij voorzieningen in bruikleen is het verplicht het hulpmiddel bij ons in te leveren.