Is OIM Orthopedie aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)?

Is OIM Orthopedie aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)?

Ja, al onze podotherapeuten zijn op persoonlijke titel aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Tevens zijn ze ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zowel de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten als het Kwaliteitsregister van Paramedici waarborgen de kwaliteit van de podotherapeuten. Je kunt ervan uitgaan dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van podotherapie.