Medisch pedicure

Medisch pedicure

Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor deze alle soorten risicovoeten kan behandelen.
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

De medisch pedicure voert de volgende pedicurebehandelingen uit:

  • Knippen en verzorgen van de nagels en nagelomgeving
  • Verwijderen van overtollig eelt
  • Verwijderen van likdoorns
  • Behandelen van kloven

De medisch pedicure heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen, bijvoorbeeld:

  • Nagelregulatietechniek (nagelbeugel, spange)
  • Nagelplaatreparatie (gelnagel)
  • Orthesetechniek
  • Antidruktechniek (vilttherapie)

Onze medisch pedicure werkt samen in een multidisciplinair team met podotherapeuten, orthopedisch schoenmakers en orthopedisch instrumentmakers. Daarnaast heeft de medisch pedicure nauw contact met  praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen in huisartsenpraktijken of in het ziekenhuis.

De medisch pedicure is lid van brancheorganisatie ProVoet  en geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures. Geregistreerde (medisch) pedicures verplichten zich tot het behalen van accreditatiepunten door bij- en nascholingen. Zij werken volgens de Richtlijnen ‘Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’ en ‘Behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening’, welke beroepsspecifieke aanvullingen zijn op bestaande (algemenere) richtlijnen.

Vergoeding zorgverzekeraars

De medisch noodzakelijke voetzorg bij diabetici met zorgprofiel 2, 3 of 4 wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Overige vergoedingen kunnen onder je aanvullende verzekering vallen, zie hiervoor dekking zorgverzekeraars.