Vergoeding Vergoeding

Vergoeding

Worden mijn (semi-)orthopedische schoenen vergoed?

Je orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voorlopig orthopedische schoenen (VLOS) en orthopedische aanpassingen aan je eigen schoenen (OVAC) worden vergoed. Wel geldt een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Voor voorlopig orthopedische schoenen, orthopedische en semi-orthopedische schoenen moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van dit bedrag wisselt jaarlijks en vind je in onze vergoedingenwijzer.

Aanvullend verzekerd? Eigen bijdrage (deels) vergoed

Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering. Kijk in je polisvoorwaarden voor de vergoedingen of vraag het aan je zorgverzekeraar. Raadpleeg onze vergoedingenwijzer