Armprothese

Vergoeding armprothese - AnderZorg

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van AnderZorg?

Ja, je hebt hier vooraf toestemming van AnderZorg voor nodig. OIM Orthopedie kan dit voor je regelen. Je hebt hiervoor de toelichting van je behandelend medisch specialist nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist die is verbonden aan een van de gespecialiseerde centra die werken volgens het PPP-protocol.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Gebruiksduur

De gemiddelde gebruiksduur is minimaal 3 jaar. Voor hightech prothesen minimaal 5 jaar.

Bijzonderheden

In een enkel geval kan AnderZorg besluiten de prothese in bruikleen te verstrekken.