Orthese Orthese

Vergoeding orthese - AnderZorg

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Anderzorg?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Je hebt hiervoor wel de toelichting van je behandelend medisch specialist nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist of physician assistent die onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair revalidatieteam.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.