Therapeutisch elastische kousen Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - AnderZorg

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Anderzorg?

Nee, voor elastische kousen met toebehoren kun je direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig. OIM Orthopedie bepaalt of een aan- en/of uittrekhulp nodig is en zo ja, welk type.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Wat is de gebruikstermijn van therapeutisch elastische kousen?

De minimale gebruikstermijn van therapeutisch elastische kousen is 12 maanden.
De minimale gebruikstermijn van een eenvoudige aan-/uittrekhulp is 24 maanden.
De minimale gebruikstermijn van overige aan- en uittrekhulpmiddelen is 5 jaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.