Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - ASR

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00.

Ben je aanvullend verzekerd met ASR Start, Extra, Uitgebreid of Optimaal, dan heb je recht op een vergoeding voor de eigen bijdrage van hulpmiddelen.

Bij het pakket Start is dit 100% met een maximum van € 100 per jaar.
Bij het pakket Extra is dit 100% met een maximum van € 250 per jaar.
Bij het pakket Uitgebreid is dit 100% met een maximum van € 400 per jaar.
Bij het pakket Optimaal is dit 100% met een maximum van € 550 per jaar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ASR?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend dermatoloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van allergeenvrij schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruiksduur 6 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruiksduur 18 maanden, voor een reservepaar is dit 18 maanden.

Bijzonderheden

Je komt alleen voor een vergoeding in aanmerking bij volledig op maat gemaakte schoenen, voor zover je redelijkerwijs niet kunt volstaan met allergeenvrije confectieschoenen. Je kunt geen aanspraak maken op vergoeding van allergeenvrije confectieschoenen. Indien een verzekerde de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft deze recht op twee paar adequate schoenen: een ‘regulier paar’ en een ‘wisselpaar’.