Orthese

Vergoeding orthese - ASR

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ASR?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van ASR. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van een orthese?

Spalk, redressie- of correctieapparatuur wordt niet eerder vervangen dan 24 maanden na de verstrekking.

Bijzonderheden

Wanneer uit de schriftelijke toelichting van de medisch specialist blijkt dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is, bestaat aanspraak op een individueel aangemeten hulpmiddel. Indien de orthese wordt voorgeschreven door een medisch specialist én er sprake is van tijdelijk gebruik (tijdens het behandeltraject of als het gebruik van de orthese op termijn eindigt), valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie.