Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - ASR

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 62,00 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 124,00 per paar.

Ben je aanvullend verzekerd met ASR Start, Extra, Uitgebreid of Optimaal, dan heb je recht op een vergoeding voor de eigen bijdrage van hulpmiddelen. 

Bij het pakket Start is dit 100% met een maximum van € 50 per jaar.
Bij het pakket Extra is dit 100% met een maximum van € 250 per jaar.
Bij het pakket Uitgebreid is dit 100% met een maximum van € 400 per jaar.
Bij het pakket Optimaal is dit 100% met een maximum van € 550 per jaar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ASR?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruiksduur 6 maanden. Voor hen geldt geen reservepaar.

Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruiksduur 18 maanden.

Bijzonderheden

Indien de verzekerde de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heb je recht op twee paar adequate schoenen: een ‘regulier paar’ en een ‘wisselpaar’. Minimaal 3 maanden na de eerste levering kan een eerste wisselpaar worden geleverd. Ook voor een wisselpaar geldt de minimale termijn voor vervanging.