Therapeutisch elastische kousen Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - ASR

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ASR?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Voor een Ort-O-Mate(uittrekhulpmiddel) heb je wel vooraf toestemming nodig van ASR. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of huisarts.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

De minimale gebruikstermijn is 12 maanden, 60 maanden bij een Ort-O-Mate.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom. Een Ort-O-Mate (uittrekhulpmiddel) krijg je in bruikleen.

Het eerste paar kousen wordt niet eerder vervangen dan na 3 maanden, vanaf het tweede paar geldt een minimale termijn voor vervanging van 12 maanden. Een elastische kous bij nabehandeling voor het verwijderen van spataderen valt onder de verzekerde prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Struvakousen als therapeutische elastische kousen komen niet voor vergoeding in aanmerking.