Verbandschoenen Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - ASR

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, verbandschoenen komen ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van ASR?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of huisarts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van verbandschoenen?

De minimale gebruikstermijn van is 6 maanden.

Bijzonderheden

Voor de vergoeding van verbandschoenen moet er sprake zijn van huiddefecten, huidulcera, sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet, een herstelperiode na partiële amputaties, traumatische beschadigingen of operatieve ingrepen aan de voet.