Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - Avéro Achmea

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, verbandschoenen komen ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Avéro Achmea?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Wat is de gebruikstermijn van verbandschoenen?

De minimale gebruikstermijn van verbandschoenen is 6 maanden.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.