Orthese

Vergoeding orthese - Bewuzt

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Bewuzt?

Voor op maat gemaakte orthesen kun je direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Wij regelen de aanvraag voor je. Bij confectieorthesen heb je voorafgaande toestemming nodig van Bewuzt voor vervaardiging binnen de gebruikstermijn.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Je hebt recht op (vergoeding van de kosten van) een hulpmiddel als dit hulpmiddel noodzakelijk is bij een ernstige aandoening en waarbij je permanent bent aangewezen op dit hulpmiddel. Je hebt geen recht op een hulpmiddel als je dit hulpmiddel alleen of hoofdzakelijk gebruikt bij het sporten.