Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - CZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZ?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van CZ. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Een dermatoloog of allergoloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

De vergoeding betreft alleen volledig op maat gemaakte schoenen en geldt alleen als er sprake is van allergie en je niet kan volstaan met allergeenvrije confectie schoenen.