Orthese Orthese

Vergoeding orthese - CZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZ?

Ja, in de meeste gevallen heb je vooraf toestemming nodig van CZ. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

In de meeste gevallen krijg je je orthese in eigendom. In een enkel geval krijg je je orthese in bruikleen, je adviseur zal je hierover tijdens je eerste afspraak informeren.

Bijzonderheden

CZ vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport.