Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - CZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 65,50 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 131,- per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZ?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van CZ. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je huisarts (bij laagcomplexe zorg), orthopedisch chirurg, revalidatiearts, reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

CZ vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport.