Podotherapie

Vergoeding podotherapie - CZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Podotherapie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket CZ Basis, Plus, Top, Jongeren, 50+ of Gezinnen dan heb je recht op een vergoeding voor podotherapie.

CZ AV Basis vergoedt € 70,- per jaar en extra € 70,- per jaar bij ernstige bloedvatproblemen in je benen en/of bij reumatoïde artritis.

CZ AV Plus vergoedt € 115,- per jaar en extra € 230,- per jaar bij ernstige bloedvatproblemen in je benen en/of bij reumatoïde artritis.

CZ AV Top vergoedt € 115,- per jaar en extra € 230,- per jaar bij ernstige bloedvatproblemen in je benen en/of bij reumatoïde artritis.

CZ AV Jongeren vergoedt € 70,- per jaar en extra € 70,- per jaar bij ernstige bloedvatproblemen in je benen en/of bij reumatoïde artritis.

CZ AV Gezinnen vergoedt € 115,- en extra € 115,- per jaar bij ernstige bloedvatproblemen in je benen en/of bij reumatoïde artritis.

CZ AV 50+ vergoedt € 115,- per jaar en extra € 230,- per jaar bij ernstige bloedvatproblemen in je benen en/of bij reumatoïde artritis.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZ?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van CZ. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je (huis)arts.

Bijzonderheden

De vergoeding geldt voor podotherapie en pedicure samen. 

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij CZ.

Vergoeding bij diabetes

Voetbehandeling bij diabetes krijg je vergoed vanuit je basisverzekering. Je zorgprofiel bepaalt wat je vergoed krijgt. Bij zorgprofiel 1 krijg je 1 keer per jaar een screening en 1 keer per jaar gericht en uitgebreid voetonderzoek vergoed. Bij zorgprofiel 2,3 en 4 krijg je alle zorg die is opgenomen in je individueel behandelplan vergoed.