Redressiehelm

Vergoeding redressiehelm - CZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Redressiehelmen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten voor een redressiehelm zijn daarom voor eigen rekening.
Maar ben je aanvullend verzekerd met het pakket CZ Basis, Plus, Top of Gezinnen, dan heb je recht op 100% vergoeding van een redressiehelm. Hier zit wel de voorwaarde aan vast dat er bij je kind sprake is van plagiocefalie of brachycefalie zonder craniosynostose.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZ?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van CZ. Je moet altijd vooraf een akkoordverklaring bij CZ aanvragen. Stuur hierbij de medische indicatie samen met een offerte van OIM Orthopedie mee. Ook heb je een voorschrift nodig van je medisch specialist.

Bekijk op de website van CZ de procedure voor de akkoordverklaring

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij CZ.