Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - CZ

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZ?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Steunkousen van klasse 1 of lager worden niet vergoed. Recht op een aan- en uittrekhulp ter behoud van zelfstandigheid bij het niet aan/uit kunnen trekken van therapeutische elastische kousen. Voor een aan- of uittrekhulp die duurder is dan € 100 heb je toestemming nodig van CZ. Deze krijg je alleen in bruikleen.