Armprothese Armprothese

Vergoeding armprothese - CZdirect

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van CZdirect?

Ja, in de meeste gevallen heb je vooraf toestemming nodig van CZdirect. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatiearts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.