Orthese

Vergoeding orthese - De Friesland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Friesland?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Je hebt hiervoor wel de toelichting van je behandelend medisch specialist nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist. In het geval van confectiehulpmiddelen je behandelend arts of paramedicus. 

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

De Friesland vergoedt geen orthesen die uitsluitend voor sportactiviteiten worden gebruikt.