Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - De Friesland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 63,50 per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 127 per paar.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Friesland?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Je hebt hiervoor wel de toelichting van je behandelend medisch specialist nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist. Orthopedisch schoeisel mag ook worden voorgeschreven door een kaderhuisarts bewegingsapparaat, die als zodanig staat ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van orthopedisch schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de minimale gebruiksduur 9 maanden.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruiksduur 18 maanden.

Bijzonderheden

Je hebt aanspraak op deze hulpmiddelen bij een ernstige aandoening, als je hier permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten op bent aangewezen.