Redressiehelm

Vergoeding redressiehelm - De Friesland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Redressiehelmen worden niet vanuit de Basisverzekering vergoed. De kosten voor een redressiehelm zijn daarom voor eigen rekening.

Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Optimaal, dan heb je recht op een vergoeding voor redressiehelmen van maximaal € 900. Voorwaarde voor vergoeding vanuit het pakket Optimaal is dat er sprake is van afplatting of vervorming van de schedel bij een baby vanaf zes maanden. De redressiehelm dient om de schedel in de normale vorm te laten uitgroeien.

Als er sprake is van het vroegtijdig dichtgroeien van de schedelnaden (craniosynostose) bestaat geen aanspraak op vergoeding van een redressiehelm uit de aanvullende verzekering. In dat geval valt deze onder de basisverzekering, als onderdeel van medisch specialistische zorg.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Friesland?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Je hebt hiervoor wel de toelichting van je behandelend medisch specialist nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

De behandelend kinderarts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de factuur indienen bij De Friesland.