Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - De Friesland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Friesland?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Je hebt hiervoor wel de toelichting van je behandelend arts nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn?

De minimale gebruikstermijn is 14 maanden.

Bijzonderheden

OIM Orthopedie bepaalt of een aan- en/of uittrekhulp nodig is en zo ja, welk type.