Valhelm of schedelbeschermingskap

Vergoeding valhelm of schedelbeschermingskap - De Friesland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Friesland?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor heb je de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn?

De minimale gebruikstermijn is twee jaar.