Verbandschoenen Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - De Friesland

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, verbandschoenen komen ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Friesland?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn?

De minimale gebruikstermijn is 6 maanden.