Orthese

Vergoeding orthese - De Goudse

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van De Goudse?

Ja, je hebt voor sommige orthesen vooraf toestemming nodig van De Goudse. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Je hebt recht op (vergoeding van de kosten van) een hulpmiddel als dit hulpmiddel noodzakelijk is bij een ernstige aandoening en waarbij je permanent bent aangewezen op dit hulpmiddel. Je hebt geen recht op een hulpmiddel als je dit hulpmiddel alleen of hoofdzakelijk gebruikt bij het sporten.