Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel Delta Lloyd

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 69,-. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 138,-.

Ben je aanvullend verzekerd met Delta Lloyd AV Extra, Compleet, Comfort of Top, dan heb je recht op een vergoeding voor de eigen bijdrage bij alle hulpmiddelen samen.

Delta Lloyd Extra vergoedt € 500,-
Delta Lloyd Compleet vergoedt € 1000,-,
Delta Lloyd Comfort vergoedt € 1250,-
Delta Lloyd Top vergoedt € 1500,-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend dermatoloog of allergeloog.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Allergeenvrij schoeisel wordt alleen vergoed als sprake is van allergie en je niet kunt volstaan met confectie schoenen.