Beenprothese

Vergoeding beenprothese - Delta Lloyd

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd?

Je hebt vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatiearts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom, tenzij de beenprothese een C-leg als AAK heeft. De C-leg is in bruikleen.

Bijzonderheden

Delta Lloyd vergoedt geen hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt voor sport.