Orthopedisch schoeisel

Vergoeding orthopedisch schoeisel - Delta Lloyd

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor orthopedische schoenen altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt dit hulpmiddel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage € 69,- per paar.
Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de eigen bijdrage € 138,- per paar.

Ben je aanvullend verzekerd met Delta Lloyd AV Extra, Compleet, Comfort of Top, dan heb je recht op een vergoeding voor de eigen bijdrage bij alle hulpmiddelen samen.

Delta Lloyd Extra vergoedt € 500,-.
Delta Lloyd Compleet vergoedt € 1000,-,
Delta Lloyd  Comfort vergoedt € 1250,-
Delta Lloyd Top vergoedt € 1500,-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je orthopedisch chirurg, revalidatiearts of reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde. Bij laagcomplexe zorg kan je huisarts dit voorschrijven.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Orthopedische schoenen die uitsluitend gebruikt worden voor sport, worden niet vergoed.