Redressiehelm

Vergoeding redressiehelm - Delta Lloyd

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Vanaf 2013 worden redressiehelmen niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten voor een redressiehelm zijn daarom voor eigen rekening.

Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort of Top, dan heb je recht op 100% vergoeding voor redressiehelmen. Hier zit wel de voorwaarde aan vast dat er bij je kind sprake is van plagiocefalie of brachycefalie (scheve schedel of brede schedel) zonder craniosynostose (samengroeiing van schedelbeenderen).

Heb ik vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend specialist

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Delta Lloyd.