Steunzolen

Vergoeding steunzolen - Delta Lloyd

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Steunzolen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Extra, Compleet, Comfort, Top of Zilver, dan heb je recht op een vergoeding voor steunzolen. Het pakket Start vergoedt geen steunzolen.

Delta Lloyd AV Extra vergoedt € 100,-
Delta Lloyd AV Compleet vergoedt € 150,-
Delta Lloyd AV Comfort vergoedt € 200,-
Delta Lloyd AV Top vergoedt 100%
Delta Lloyd AV Zilver vergoedt € 60,-

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Delta Lloyd.