Orthese

Vergoeding orthesen - Ditzo

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Ditzo?

Je hebt vooraf toestemming nodig van Ditzo. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of physician assistant. Bij herhaling mag je huisarts de orthese ook voorschrijven.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van mijn orthese?

De minimale gebruikstermijn is 24 maanden.

Bijzonderheden

Bij tijdelijk gebruik valt de orthese onder de verzekerde prestatie ‘geneeskundige zorg’ en wordt het bekostigd vanuit die prestatie.