Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - Ditzo

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Ditzo?

Nee, je kunt rechtstreeks contact opnemen met OIM Orthopedie. Je hebt hiervoor wel de toelichting van je medisch specialist nodig. Voor een Ort-O-Mate (uittrekhulpmiddel) heb je wel vooraf toestemming nodig van Ditzo. OIM Orthopedie regelt dit voor je.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist, huisarts of huidtherapeut.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

De minimale gebruikstermijn is 12 maanden. De minimale gebruikstermijn van een Ort-O-Mate (uittrekhulpmiddel) is 60 maanden.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom. De Ort-O-Mate (uittrekhulpmiddel) krijg je in bruikleen.

Bijzonderheden

De kousen worden na de eerste verschaffing niet eerder vervangen dan 3 maanden na de eerste verstrekking, daarna geldt de minimale gebruikstermijn van 12 maanden.

Een elastische kous bij nabehandeling voor het verwijderen van spataderen valt onder de verzekerde prestatie ‘geneeskundige zorg’ en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.