Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - DSW

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00.

Heb ik vooraf toestemming nodig van DSW?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van DSW. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of physician assistant. 

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van allergeenvrij schoeisel?

De minimale gebruikstermijn voor allergeenvrije schoenen is voor verzekerden jonger dan 16 jaar 6 maanden.
De minimale gebruikstermijn voor allergeenvrije schoenen is voor verzekerden van 16 jaar en ouder 15 maanden.
De gebruikstermijn voor een reservepaar allergeenvrije schoenen is 36 maanden.

Bijzonderheden

Alleen volledig op maat gemaakte schoenen komen voor vergoeding in aanmerking.