Armprothese Armprothese

Vergoeding armprothese - DSW

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van DSW?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van DSW. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je revalidatiearts of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese in eigendom, behalve computergestuurde (onderdelen van) prothesen. Deze worden in bruikleen verstrekt.

Wat is de gebruikstermijn van een armprothese?

De gebruikstermijn van een beenprothese is 3 jaar. Voor bekrachtigde prothesen geldt een gebruikstermijn van 5 jaar.