Orthese

Vergoeding orthese - DSW

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van DSW?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van DSW. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je medisch specialist of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van een orthese?

De gebruikstermijn voor orthesen is 2 jaar.
De gemiddelde gebruikstermijn van silversplints (reuma orthese) is 4 jaar.

Bijzonderheden

De zorg omvat niet: hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport.
De zorg omant niet: hulpmiddelen die niet permanent worden ingezet en onderdeel zijn van de medisch specialistische behandeling. Het gaat dan om aandoeningen waarbij het dragen van het hulpmiddel wordt geïndiceerd door de verwijzer en op langere termijn niet noodzakelijk is (na enkele weken, maanden of jaren).