Pedicure

Vergoeding pedicure - DSW

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Een pedicure wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Top of Compact, dan heb je recht op een vergoeding voor pedicurebehandelingen, voor zover je geen recht hebt op vergoeding uit de basisverzekering.

Heb je een zorgprofiel, dan krijg je een vergoeding vanuit de basisverzekering voor diabetische voetzorg.

Bij zorgprofiel 1 vergoedt DSW € 35,97 per jaar voor een voetonderzoek.

Bij zorgprofiel 2 vergoedt DSW € 255,72 voor een jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Bij zorgprofiel 3 vergoedt DSW € 372,96 voor een jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Bij zorgprofiel 4 vergoedt DSW € 500,84 voor een jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

DSW AV Top en Compact vergoeden 75%, maximaal € 15,- per behandeling en maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar.

Wie schijft dit voor?

De huisarts, diabetesverpleegkundige, medisch specialist of podotherapeut stelt uw zorgprofiel vast.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij DSW.

Bijzonderheden

Het verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels wordt niet vergoed.