Podotherapie

Vergoeding podotherapie - DSW

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Podotherapie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Standaard, Top, Student of Compact, dan heb je recht op een vergoeding voor podotherapie.

Alle aanvullende pakketten vergoeden maximaal € 27,50 per behandeling met een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar.

Diabetes voetzorg

Heb je diabetes mellitus, dan heb je recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van je zorgprofiel.

Bij zorgprofiel 1 vergoedt DSW € 35,97 per jaar voor een voetonderzoek.

Bij zorgprofiel 2 vergoedt DSW € 255,72 voor een jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Bij zorgprofiel 3 vergoedt DSW € 372,96 voor een jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Bij zorgprofiel 4 vergoedt DSW € 500,84 voor een jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure).

Wie schijft dit voor?

De huisarts, diabetesverpleegkundige, medisch specialist of podotherapeut stelt uw zorgprofiel vast.

Bijzonderheden

Het verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels wordt niet vergoed, evenals een siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel of laterale wig.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij DSW.