Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - DSW

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van DSW?

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van DSW. OIM Orthopedie regelt dit voor je. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je huisarts of medisch specialist.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

De gemiddelde gebruikstermijn van kousen is 12 maanden. Na de eerste levering kun je na drie maanden aanspraak maken op 2 stuks of 2 paar reservekousen.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom, behalve een Ort-O-Mate of een andere aan- en aantrekhulp boven de €250. Deze wordt in bruikleen verstrekt.

Bijzonderheden

Kousen bij spataderen in verband met zwangerschap en kousen voor nabehandeling van het verwijderen van spataderen, vallen niet onder de vergoeding.