Steunzolen

Vergoeding steunzolen - FBTO

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Steunzolen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. 

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

FBTO vraagt vóór de behandeling eenmalig een verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de steunzolen in eigendom.

Hoe betaal ik dit hulpmiddel?

Je betaalt het hulpmiddel contant bij aflevering.