Podotherapie

Vergoeding podotherapie - Interpolis

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Podotherapie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Heb je diabetes mellitus? Dan heb je wel recht op een vergoeding voor voetzorg vanuit de basisverzekering. Dit komt wel ten laste van je eigen risico. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico. Maak je gebruik van de zorggroep diabetes, dan valt de zorg onder ketenzorg en betaal je geen eigen risico.

Bij zorgprofiel 1 heb je recht een jaarlijks voetonderzoek.

Bij zorgprofiel 2 heb je recht op een jaarlijks voetonderzoek en behandeling, controles en voetzorg. Daarnaast vergoedt Interpolis voetzorg en behandeling om ulcussen (huidzweren) te voorkomen

Bij zorgprofiel 3 en 4 komt daar recht op vergoeding voor behandelingen bij. Kijk voor alle specifieke vergoedingen in je polisvoorwaarden.

Wie schrijft dit voor?

Je huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij Interpolis.