Allergeenvrij schoeisel

Vergoeding allergeenvrij schoeisel - IZA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, je betaalt voor allergeenvrij schoeisel altijd een eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Daarnaast komt allergeenvrij schoeisel ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De eigen bijdrage voor allergeenvrij schoeisel is voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 62,00. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is dit € 124,00.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZA?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van allergeenvrij schoeisel?

Voor verzekerden jonger dan 16 is de minimale gebruikstermijn 6 maanden. Je hebt recht op 1 paar schoenen.

Voor verzekerden van 16 jaar en ouder is de minimale gebruikstermijn 15 maanden. Je hebt recht op 2 paar schoenen. Je kunt 3 maanden na aanschaf van het eerste paar een tweede paar schoenen aanschaffen op voorwaarde dat het eerste paar schoenen optimaal functioneert.

Bijzonderheden

Je hebt alleen recht op allergeenvrij schoeisel als het gaat om volledig op maat gemaakte schoenen en je niet kunt volstaan met confectieschoenen.