Beenprothese Beenprothese

Vergoeding beenprothese - IZA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Nee, je krijgt de prothese in bruikleen. Deze wordt daarom volledig vergoed. Je hoeft geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZA?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Wij regelen de aanvraag voor je.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Een gecontracteerd expertisecentrum, je behandelend arts of physician assistant.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt de prothese in bruikleen. Stompkousen, liners en sleeves krijg je in eigendom.

Bijzonderheden

Je ontvangt de prothese in bruikleen en de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor alle benodigde zorg passend bij je persoonlijke situatie, zoals aanpassingen en reparaties (zorgarrangement). Stompkousen, sleeves en liners zijn
onderdeel van het zorgarrangement en worden in eigendom verstrekt.