Orthese Orthese

Vergoeding orthese - IZA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZA?

Nee, je kunt bij op maat gemaakte orthesen direct contact opnemen met OIM Orthopedie. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Ja, bij confectiehulpmiddelen heb je vooraf toestemming nodig van IZA. OIM orthopedie kan dit voor je aanvragen. Hiervoor hebben wij de aanvraag en motivatie van de voorschrijver nodig.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend medisch specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Je hebt recht op (vergoeding van de kosten van) een hulpmiddel als dit noodzakelijk is bij een ernstige aandoening en waarbij je bovendien permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten bent aangewezen op dit hulpmiddel.