Pedicure

Vergoeding pedicure - IZA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Pedicure wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent met het pakket Zorg voor de Zorg Extra 2 of 3, dan heb je recht op een vergoeding voor pedicurebehandelingen.

Het pakket Extra Zorg 1 vergoedt maximaal € 125,- voor podotherapie en pedicure samen, ook voetbehandelingen reumatische en diabetische voet (zorgprofiel 1).

De pakketten Extra Zorg 2 en 3 vergoeden maximaal € 250,- per jaar voor podotherapie en pedicure samen, ook voetbehandelingen reumatische en diabetische voet (zorgprofiel 1).

Het pakket Extra Zorg 4 vergoedt maximaal € 350,- per jaar voor podotherapie en pedicure samen, ook voetbehandelingen reumatische en diabetische voet (zorgprofiel 1).

Het pakket IZA Classic Comfort vergoedt maximaal €115,- per jaar voor podotherapie en pedicure samen, ook voetbehandelingen reumatische en diabetische voet (zorgprofiel 1).

Diabetes voetzorg

Je hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de jaarlijkse voetcontrole voor diabetische voeten. Hierover betaal je geen eigen risico. De overige vergoedingen hangen af van je zorgprofiel. Je huisarts kan je vertellen welk zorgprofiel je hebt.

Zorgprofiel 1

Bij zorgprofiel 1 worden naast de jaarlijkse voetcontrole ook voetverzorgingsadviezen door de huisarts vergoed uit de basisverzekering. Hierover betaal je geen eigen risico. Je hebt geen recht op verdere voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Deze worden mogelijk wel vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen Zorg voor de Zorg Extra 2 of 3.

Zorgprofiel 2 of hoger

Heb je zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijg je naast de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingen.

Hoe betaal ik dit?

Je betaalt het hulpmiddel of de behandeling contant bij aflevering. Heb je recht op een vergoeding, dan kun je de bon indienen bij IZA.