Therapeutisch elastische kousen Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding steunkousen - IZA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZA?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of huidtherapeut.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Je hebt recht op 12 maanden zorggarantie.
Je hebt recht op (vergoeding van de kosten van) elastische kousen vanaf drukklasse 2.