Verbandschoenen Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - IZA

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, verbandschoenen komen ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van IZA?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Gebruikstermijn

De gemiddelde gebruikstermijn is 6 maanden.

Bijzonderheden

Er dient sprake te zijn van een permanente toepassing van verbandschoenen in verband met wonden aan je voet of een hoog risico hierop.
Je hebt recht op 1 paar schoenen.